Kurser

”Men även om industrialismen nu har vunnit en nästan fullständig seger har hantverket inte dött ut och det kan inte heller dö, eftersom människan har ett inneboende, oförstörbart och evigt behov av det. Även om en människa arbetar hela dagen i en industrikoncern kommer hon att på sin fritid skapa något, om så bara en balkonglåda.”

Eric Gill 1931

Här kommer vi att lägga ut information om våra kurser