Accidenstryckeri

Jag arbetar med bly- och trästil, dvs på samma sätt som Gutenberg, som uppfann boktryckarkonsten (eller i alla fall tekniken att gjuta lösa typer). Motivet eller texten som skall tryckas består av förhöjda partier som tillsammans med lågmateriel sätts i en tryckform. Färg från tryckformen till papperet överförs enbart på de förhöjda delarna.

Skillnaden mellan ett boktryckeri och ett accidenstryckeri är att i det senare trycktes t ex visitkort, inbjudnings- och gratulationskort mm. Det kallades även tillfällighetstryck till skillnad från boktryck.

Jag trycker framför allt affischer, bokmärken och inbjudningskort i nuläget, men tänker hela tiden på nya produkter.

Träbokstäver